5 Year Graduate Course (Second Cycle - years 3 to 5)
 
Romanian Class
 
2003 - 2004
     

 
Year III - 1st Semester

 
Title Form Lect Sem Lab Proj Assessment Credits
Arhitectura calculatoarelor  required    2    0   2   0         E     5
Teoria sistemelor required 
2
0
2
0
E
5
Elemente de grafica pe calculator required 
2
0
2
0
E
5
Programare functionala required 
2
1
2
0
E
5
Programare logica required 
2
1
2
0
E
5
Algoritmi fundamentali required 
2
1
1
0
E
5
Engleza complementary
0
2
0
0
-
-
Grafuri complementary 
2
2
0
0
C
3

 
Year III - 2nd Semester

 
Title Form Lect Sem Lab Proj Assessment Credits
Ingineria programarii required 
3
0
1
1
E
5
Bazele logice ale inteligentei artificiale required 
2
1
2
0
E
5
Structura sistemelor de calcul required 
2
0
2
1
E
5
Proiectare cu microprocesoare required    2    0   1   1         E     5
Programare in limbaj de asamblare required 
2
0
2
0
E
4
Disciplina umanista optional
2
1
0
0
C
3
Management optional 
2
1
0
0
C
3
Engleza complementary     0    2   0   0         C     3
Practica tehnologica (90 ore) required     0    0   0   0         C     3
                             For  optional subjects: you have  to choose ONE of them.

 

Year IV - 1st Semester


 
Title Form Lect Sem Lab Proj Assessment Credits
Sisteme de operare required 
2
0
2
0
E
6
Limbaje formale si translatoare required 
2
1
2
0
E
5
Proiectarea bazelor de date required 
2
0
2
1
E
6
Retele locale de calculatoare required 
2
0
2
1
E
5
Marketing required 
2
1
0
0
C
3
Algoritmi paraleli optional
2
0
2
0
E
5
Sisteme de intrare/iesire optional
2
0
2
0
E
5
Scris tehnic in engleza complementary
2
2
0
0
C
4
                             For  optional subjects: you have  to choose ONE of them.

 
 
Year IV - 2nd Semester

 
Title Form Lect Sem Lab Proj Assessment Credits
Arhitecturi paralele si distribuite de calcul required 
3
0
1
1
E
6
Inteligenta artificiala required 
2
0
2
1
E
6
Metode orientate pe obiect required 
2
0
2
1
E
6
(1)Proiectarea sistemelor de operare optional    2    1   2   0         E     6
(1)Prelucrarea imaginilor optional
2
1
2
0
E
6
(2)Sisteme de prelucrare grafica optional
2
1
2
0
E
6
(2)Proiectarea translatoarelor optional
2
1
2
0
E
6
Gestiunea intreprinderilor complementary
2
1
0
0
C
4
Modelare si simulare complementary
2
0
2
0
C
5
Practica pedagogica complementary
0
0
2
0
C
3
                             For  optional subjects: you have  to choose ONE PAIR (either pair 1 or pair 2).

 
 
 
Year V - 1st Semester

 
Title Form Lect Sem Lab Proj Assessment Credits
Proiectarea retelelor de calculatoare required  2
0
  2
1
E
6
Sisteme distribuite required 2    0   2   1         E      6
Informatica administrativa si economica required 
2
0
1
0
E
5
Sociologie required 
2
1
0
0
C
3
(1)Sisteme multi-agent optional
2
0
1
1
E
5
(1)Proiectare interfete utilizator optional 2    0   1   1         E      5
(2)Sisteme de recunoastere a formelor optional
2
0
1
1
E
5
(2)Sisteme tranzactionale optional
2
0
1
1
E
5
Invatare computationala complementary
2
0
2
0
C
5
                              For  optional subjects: you have  to choose ONE PAIR (either pair 1 or pair 2).Year III (Romanian Class)

1st Semester (top)
 
* Arhitectura calculatoarelor ( (Responsabil: SERGIU NEDEVSCHI)
Cod: DCMP.105.AC.01.02-B5
    01. Introducere 02. Architectura setului de instructiuni 03. Principii de organizare hardware 04. Notatia transferului intre registre (RTN) 05. Proiectare UC 06. Architecturi pipeline 07. Hazarduri 08. Programarea dinamica a executiei 09. Predictia ramificatiilor 10. Magistrale 11. Memorii 12. Memoria cache 13. Memoria virtuala 14. Interfatarea dispozitivelor periferice
* System Theory (Responsabil: TIBERIU COLOSI)
Cod: SYST.106.AC.01.02-B5
    Single input single output system (SISO): Impulse response; Transfer function; Stability; Response of systems. Systems connect. Frequency analysis (Nyquist, Bode). Feedback systems. Robust feedback. The multi input multi output system (MIMO): Transfer matrix. State space relation. Controllability and observability. Response of systems - matrix of transition. Liapunov stability of systems. Digital systems. Digital systems analysis. The discrete transfer function. Sampled data systems. State-space of digital systems. Responds of digital systems. Stability of digital systems. Design of digital control systems using state space methods: Introduction. Linear Quadratic Regulator. Optimal estimation. Reduced order of systems.
* Elemente de grafica pe calculator (Responsabil: MIHAELA ORDEAN)
Cod: FCGR.105.AC.01.02-B5
    01. Introducere 02. Sisteme grafice. Standarde grafice 03. Echipamente grafice de I/O 04. Transformari grafice bidimensionale 05. Transformari grafice tridimensionale 06. Algoritmi de decupare a segmentelor 07. Algoritmi raster de trasare a liniei si a cercului 08. Decuparea poligoanelor 09. Generarea liniilor si suprafetelor 10. Algoritmi de redare a suprafelelor cu muchii si fete ascunse 11. Redarea luminii si a umbrelor in imagini 12. Algoritmul de trasare a razelor 13. Texturi 14. Fractali
* Programare functionala (Responsabil: LIVIU NEGRESCU)
Cod: FUNP.106.AC.01.02-B5
    1. Prezentarea programarii functionale prin intermediul limbajelor de programare functionala:  ML, Haskell (versiunea RUFL) si Hugs, caracteristicile limbajelor de programare functionala, elementele de baza: tipuri primitive, functii, recursivitate, tupluri, operatori infix, apeluri de functii, declaratii locale, tipuri polimorfice. Liste: construire lista si operatii pe liste, egalitate polimorfica, liste de asociatii, sortare. Arbori:  date alternative, potrivire forme, exceptii, arbori binari. Calculul lambda: conversii, combinatori. Programare para-functionala. Intari/iesiri.
* Programare logica (Responsabil: TUDOR MURESAN)
Cod: LOGP.106.AC.01.02-B5
    Fundamentele Programarii Logice: Semantica declarativa in logica de ordinul intai, Modelul Herbrand Minimal, Semantica procedurala, Corectitudine si completitudine, Negatia ca esec, Indecidabilitatea in logica. Tehnici de programare in Prolog: Expresivitatea Prolog-ului pur, Predicate metalogice, Revenire si operatorul de taiere, Predica extra-logice. Programare nedeterminista, Structuri de date incomplete, Liste si structuri diferenta, Tehnici de cautare, Meta-interpretare.
* Grafuri (Responsabil: NECULAE VORNICESCU)
Cod: GRPH.104.AC.01.02-B5
    1. Notiuni de baza. Reprezentari ale grafelor. Numere de stabilitate interna si externa. Conexitate si componente conexe. Numar ciclomatic si numar cociclomatic. Arbori si paduri. 2. Denumiri în grafe. Algoritmi pentru valori minime sau maxime. 3. Retele de transport. Definitii si proprietati de baza. Problema fluxului maxim într-o retea de transport. Taietura. Algoritmul lui Ford Fulkerson si extensii. 4. Cuplaje în grafe.
* English (Responsabil: SONIA MUNTEANU)
Cod: ENGL.102.AC.01.02-B5
    Communicative structures typical of the scientific and technical languages. Discourse elements, various levels of complexity. Consolidation of skills acquired in LSP based on a set of authentic, audio-visual documents and LSP texts.
* Algoritmi fundamentali (Responsabil: TUDOR MURESAN)
Cod:FALG.105.AC.01.02-B6 
    Fundamente Matematice: Notatie Asimptotica, Recurente, Clase de Complexitate. Sortare si Ordini Statistice. Structuri de Date Avansate : Tabele de Dispersie, Arbori, Heapuri, Multimi Disjuncte. Tehnici Avansate de Proiectare si Analiza : Programare Dinamica, Algoritmi Greedy, Analiza Amortizata. Grafuri : Cautare in Graf, Arbore de Acoperire Minim, Drumuri Minime, Flux Maxim, Grafuri Bipartite. Suprapunerea Stringurilor. Transformata Fourier Rapida. NP-Completitudine. Calculul Aproximativ al Problemelor Dificile.

2nd Semester (top)
 
* Ingineria programarii (Responsabil: ENEIA TODORAN)
Cod: SWEN.106.AC.01.02-B6
    Paradigme de baza: modelul ‚cascada’, prototipizare, dezvoltare orientata pe componente reutilizabile, metode formale; Modele evolutive: dezvoltare incrementala, modelul spirala, inginerie concurenta; Metode conventionale in ingineria software: analiza structurata, proiectare modulara; Inginerie software orientata pe obiecte: UML si Procesul Unificat (un proces ghidat de cazurile de utilizare, centrat pe arhitectura, iterativ si incremental); Metode formale: specificare bazata pe model – notatia Z, specificare algebrica.
* Bazele logice ale inteligentei artificiale (Responsabil: IOAN ALFRED LETIA)
Cod: ITAI.105.AC.01.02-B6
    1. Introducere: ce este IA?, fundamente, istoric. 2. Agenti Inteligenti: comportament bun, natura mediilor, structura agentilor. 3. Rezolvarea Problemelor prin Cautare: agenti care rezolva probleme, exemple de probleme, strategii de cautare fara informare, evitarea starilor repetate, cautarea cu informatie partiala. 4. Metode de Cautare Informata si Explorare: strategii de cautare informata, functii euristice, algoritmi de cautare locali si probleme de optimizare, cautare locala in spatii continue, agenti de cautare online si medii necunoscute. 5. Probleme de Satisfacerea Restrictiilor: cautare cu revenire, cautare locala, structura problemelor. 6. Cautare Adversariala: decizii optimale in jocuri, reducere alfa-beta, decizii imperfecte in timp real, jocuri care includ un element de sansa. 7. Agenti Logici: agenti bazati pe cunostinte, logica propozitionala, sabloane de rationare in logica propozitionala, inferenta propozitionala efectiva, agenti bazati pe logica propozitionala. 8. Logica de Ordinul Intii: sintaxa si semantica, utilizarea logicii de ordinul intii, ingineria cunostintelor in logica de ordinul intii. 9. Inferenta in Logica de Ordinul Intii: unificare si liftare, inlantuire inainte, inlantuire inapoi, rezolutie. 10. Reprezentarea Cunostintelor: categorii si obiecte, actiuni, situatii si evenimente, evenimente mentale si obiecte mentale, sisteme de rationare pentru categorii, rationare cu informatie implicita. 11. Planificare: problema planificarii, planificare cu cautare in spatiul starilor, planificare cu ordonare partiala, grafuri de planificare, planificare cu logica propositionala. 12. Planificare si Actiune in Lumea Reala: timp, ordonari si resurse, planificare cu retele ierarhice, planificare si actiune in domenii nedeterministe, planificare conditionala, monitorizarea executiei si replanificare, planificare continua, planificare multi-agenti.  
* Structura sistemelor de calcul (Responsabil: ZOLTAN BARUCH)
Cod: SCSY.104.AC.01.02-B6
    Taxonomia arhitecturilor de calculatoare : Prezentare generala a diferitelor arhitecturi de calculatoare. Indicatori de performanta: Timpul de executie al UCP; MIPS, MFLOPS; Programe de evaluare a performantelor; Principii cantitative pentru proiectarea arhitecturilor de calcul. Metode de reprezentare si proiectare: Reprezentarea sistemelor; Nivele de descriere; Procesul de proiectare; Introducere în limbajul de descriere hardware VHDL. Unitatea aritmetica si logica: Circuite pentru adunarea, înmultirea si împartirea numerelor reprezentate în virgula fixa; Circuite pentru operatiile elementare cu numere reprezentate în virgula mobila. Sisteme de memorie: Ierarhia memoriilor; Tipuri de memorii; Indicatori de performanta ai memoriilor; Memoria principala semiconductoare (organizarea, proiectarea, tehnologii de memorii); memoria cu unitati multiple; Memoria asociativa; Memoria „cache”; Memoria virtuala. Sisteme „pipeline”: Structura; Indicatori de performanta; Tipuri de sisteme „pipeline”; Sisteme „pipeline” de instructiuni; Sisteme „pipeline” aritmetice. Arhitecturi RISC: Avantaje; caracteristici; Comparatie între arhitecturile CISC si RISC; Aplicatii ale procesoarelor RISC; Exemplu de arhitectura RISC: SPARC.
* Programare în limbaj de asamblare (Responsabil: GHEORGHE SEBESTYEN)
Cod: ASLP.105.AC.01.02-B6
    Structura procesorului. Functionarea asamblorului. Instructiuni aritmetice, logice, de deplasare si rotire. Instructiuni de transfer de date, Intrare/Iesire si adrese. Controlul fluxului de instructiuni. Macrouri si biblioteci. Programe cu mai multe segmente. Legatura cu limbaje de programare de nivel înalt. Functii sistem. Modul protejat. Programe rezidente. Coprocesorul Matematic. Extensii Multimedia. Optimizarea Programelor.
* Management (Responsabil: )
Cod: MNGM.103.AC.01.02-B6
    Basics of management: definitions, concepts, management functions, information and decision systems in management, managing techniques. Cybernetic models of management process. Project management. Critical path method (CPM). Metra Potential Method (MPM). Program Evaluation and Review Technique (PERT). Operations management. Short and long term planning. Technological and economical estimates. Management of research and development activities. Integration of new product and technologies. Modern method for selection of new products and technologies. Value engineering. The Electre method. The management of maintenance activities. Systems and optimal programs for maintenance. The  management  of supplies activities. Organisational forms of supplies activities. Methods and models for stock optimisation. The management of human resources in enterprises. Work force planning. Methods and techniques for work study and work scheduling.
* Humanistic Subject (Modern Europe History)
* Proiectare cu microprocesoare (Responsabil: SERGIU NEDEVSCHI)
Cod: DWMP.105.AC.01.02-B6
    01.Semnale si interfatarea in mod minimal a procesorului I8086 02.Semnale si interfatare in mod maximal a procesorului I8086 03. Sisteme multiprocesor, standardul Multibus 04. Memorii 05. Proiectarea modulelor de memorie 06. Interfatarea registrelor periferic si a dispozitivelor periferice 07. Transferul programat 08. Interfete lucrind prin transfer programat: IEEE 1284, RS232 09. Sistemul de intreruperi 10. Transferul prin acces direct la memorie 11. Magistrale paralele: ISA, PCI, SCSI 12. Magistrale seriale: I2C, USB, IEEE 1394 13. Arhitectura IA-32 14. Magistrala de interconectare a procesoarelor P6 si Intel Net Burst
* English (Responsabil: SONIA MUNTEANU)
Cod: ENGL.202.AC.01.02-B6,
    Syntax and lexical expansion. Communicative skills. Oral and written skills based on a sample of authentic written and audio-visual document.

Year IV (Romanian Class)

1st Semester (top)
 
* Sisteme de operare (Responsabil: IOSIF  IGNAT)
Cod: OSYS.105.AC.01.02-B7
    1.INTRODUCERE. 1.1. Functiile generale ale unui S.O. 1.2. Resurse. 1.3. Definitia unui S.O..Autoîncarcarea si autolansarea. 1.4. Moduri de tratare a unei lucrari. 1.5. Multiprogramare. 1.6. Editoare de comenzi 1.7. Puncte de vedere în analiza unui S.O. 1.8. Tratarea unei întreruperi. 2. PROCESE 3.1. Procese secventiale si concurente. 3.2. Excluderea mutuala ( definitie, problematica, regiuni critice si conditionale) 3.3. Cooperarea proceselor ( principiul producator-consumator, semafoare, primitivele signal-wait si P-V, semafoare cu mesaj, blocuri eveniment, asteptare activa); 3.4. Interblocarea proceselor. 3.GESTIONAREA MEMORIEI. 3.1. Tehnica de gestionare singulara. 3.2. Tehnica de gestionare prin partitionare statica, dinamica si relocabila. 3.3. Tehnica de gestionare prin paginare; 3.4. Tehnica de gestionare prin paginare la cerere. 3.5. Tehnica de gestionare prin segmentare. 3.6. Tehnica de gestionare prin segmentare cu paginare 3.7. Studiu de caz. 4. SISTEME DE GESTIONARE A FISIERELOR. 4.1. Functiile generale. 4.2. Proiectarea unui S.G.F. simplu. 4.3. Studiu de caz: sistemul de gestionare a fisierelor UNIX. 5. GESTIONAREA PROCESORULUI CENTRAL. 5.1. Algoritmi de gestionare a proceselor. 5.2. Studiu de caz: gestionarea proceselor UNIX. 6. GESTIONAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE. 6.1. Arhitectura modulului. 6.2. Studiu de caz: gestionarea dispozitivelor periferice sub UNIX
* Limbaje formale si translatoare (Responsabil: EMIL CHIFU)
Cod: FLAT.106.AC.01.02-B7
    Instrumente pentru reprezentare: siruri si sisteme de rescriere, gramatici, derivari si arbori de derivare, notatia BNF extins. Gramatici regulate si automate finite: automate finite, diagrame de stare si expresii regulate. Gramatici independente de context si automate stiva. Analiza lexicala: module si interfete, construirea analizorului lexical. Analiza descendenta si gramatici LL(k): gramatici LL(k), algoritmul LL(k), eliminarea recursivitatii stânga, factorizarea stânga. Derivatoare LL: gramatici LL(k) tari, algoritmul derivator LL(1), calculul multimilor PRIM si URMA. Analiza ascendenta si gramatici LR(k): situatii si inchidere nonterminal, algoritmul LR(k). Derivatoare LR: algoritmul derivator LR(0), stari LR(0), gramatici SLR(1), gramatici LALR(1), algoritmul LALR(1), tranzitii deplasare-reducere, eliminarea productiilor lant, compactare tabel LR. Notiuni fundamentale de gramatici atributate.
* Proiectarea bazelor de date (Responsabil: CALIN CENAN)
Cod: DBSD.106.AC.01.02-B7
    • Baze de date, Concepte de baza, multimi, relatii • Structuri de informatii, date si proceduri • Reprezentarea structurilor de date, diagrame entitate – relatie • Tipuri de legaturi intre relatii, exemplificare Oracle, SQL Server, ErWin • Modele de informatii • Modelul Entitate – Caracteristica – Valoare • Entitate, Clasa de entitati, Metaclasa de entitati, Caracteristica, Valoare • Relatii de asociere • Descriere grafica • Modelul Obiectelor Abstracte • Abstractizare • Obiecte Abstracte, Obiecte Generice • Ierarhii si relaizari de obiecte abstracte • Metodologie de proiectare • Modele de date • Modelul Ierahic • Modelul retea • Modelul Relational • Avantaje, dezavantaje • Modelul relational de date • Relatia ca si constructor de structura • Proprietatile relatiilor • Intensiunea si extensiunea relatiilor • Cheile relatiilor, reguli de integritate • Identificare, Acces si Ordonare in relatii • Manipularea structurilor bazat pe Algebra Relationala • Manipularea structurilor bazat pe Calcul Relational • Nivelul extern in modelul relational • Vederile ca si constructori in nivelul extern • Vederile si independenta datelor • Tipuri de relatii, tipuri de legaturi relationale • Implementarea Agregarii, Implementarea Generalizarii • Restrictii Implicite impuse datelor • Restrictii Explicite impuse datelor • Operatii procedurale asupra datelor – navigarea • Operatii non-procedurale asupra datelor • Optimizarea structurilor de date • Normalizarea relatiilor • Optimizarea cererilor
* Retele locale de calculatoare (Responsabil: VASILE DADARLAT)
Cod: LANT.104.AC.01.02-B7
    Realizari in retelele de date si de calculatoare. Fundamente pentru transmisiunile de date. Modele de referinta. Introducere in retelele de calculatoare. Medii de comunicatie. Nivelul legaturii de date; studiu de caz: HDLC. Sisteme de retele locale si protocoalele aferente: Ethernet/IEEE 802.3 (incluzand GigaEthernet), IEEE 802.5, IEEE 802.11, FDDI. Ipv4 si Ipv6. Introducere in Internetworking.
* Marketing (Responsabil: ALEXANDRU.GH. CATANA)
MARK.103.AC.01.02-B7
    1. Rolul marketingului în cadrul firmei. 2. Strategia globala de marketing a firmei 3. Planificarea strategica de marketing la nivelul firmei 4. Metode de analiza strategica 5. Cercetarea de marketing 6. Analiza mediului de marketing 7. Analiza comportamentului consumatorului 8. Segmentarea pietei 9. Politica de produs 10. Ciclul de viata al produsului. Cercetarea-dezvoltarea noilor produse 11. Politica de pret 12. Canalul de marketing 13. Reclama si promovarea vânzarilor 14. Marketingul direct si forta de vânzare a firmei.
* Algoritmi paraleli  (Responsabil:  TUDOR MURESAN)
Cod: PALG.105.AC.01.02-B7
    H-grafuri, Grafuri de dependenta a fluxului de date si control, Paralelizare, Mecanisme de transmitere paralela a parametrilor. Modele ale prelucrarii paralele. Eficienta algoritmilor paraleli, Algoritmi polinomiali/optimali, Algoritmi paraleli aleatori. Algoritmi SIMD, Algoritmi MIMD, Algoritmi "data flow", Procese paralele producator-consumator.
* Sisteme de intrare/iesire (Responsabil: ZOLTAN BARUCH)
Cod: IOSY.104.AC.01.02-B7
    • Introducere: Structura unui sistem de I/E; Module de I/E • Metode de transfer a datelor: Transferul programat; Transferul prin întreruperi; Transferul prin acces direct la memorie; Transferul prin procesoare de I/E • Magistrale: Consideratii electrice; Magistrale sincrone si asincrone; Arbitrajul de magistrala; Magistrala VME; Magistrala PCI; Variante ale magistralei PCI (PCI-X, Mini PCI, PCI Express, CompactPCI); Magistrale seriale (I2C, USB, IEEE 1394, Fibre Channel) • Monitoare: Monitoare cu tub catodic (tubul catodic, tipuri de baleiaj, tipuri de tuburi); Afisaje cu cristale lichide (principiul, elemente constructive, afisaje color, metode de adresare, tipuri de afisaje cu matrice pasiva, tipuri de afisaje cu matrice activa) • Adaptoare video: Structura unui adaptor; Memoria video; Acceleratoare grafice; Acceleratoare 3D; Interfata AGP; Preluarea si redarea imaginilor video • Unitati de discuri fixe: Înregistrarea magnetica a informatiilor; Elemente constructive; Detalii de functionare; Organizarea fizica a datelor; caracteristici ale unitatilor de discuri; Îmbunatatirea performantelor (memorii „cache”, ansambluri de discuri, sisteme RAID) • Discuri optice: Clasificare; Suportul fizic; Organizarea si codificarea datelor pe suport; Unitatea CD-ROM; Tipuri de discuri optice (discul compact audio si variante ale acestuia, CD-I, CD-ROM/XA, Photo CD, Video CD, CD-R, CD RW, CD TEXT, CD EXTRA, DVD).
* Academic Writing for Engineering Students (English Technical Writing )(Fac) (Responsabil: SONIA MUNTEANU)
Cod:  ETCW.104.AC.01.02-B7
    Language functions and structures of technical academic writing. Types of texts in the engineering profession: user's guide, lab report, research article/dissertation.

2nd Semester (top)
 
* Arhitecturi paralele si distribuite de calcul (Responsabil: COSMINA IVAN)
Cod: PACA.106.AC.01.02-B8
    1.Notiuni si motivatie.Clasificarea sistemelor de calcul ( Flynn, Bell, alte taxonomii în calculul paralel si distribuit), convergenta arhitecurala, modele de programare.Aplicatii ale calculului paralel si distribuit. Istoric,evolutie, tendinte tehnologice. (1curs) 2.Performanta sistemelor de calcul . Modele de procesare paralela ( memoria partajata si transfer de mesaje) , modele de masini abstracte (PRAM, BSP, LogP, LogGP) si fizice(PVP, SMP, DSM, NOW,MPP). Masurarea performantei prin concurenta. Principiile proiectarii scalabile, modele de aplicatii . Scalabilitatea,dimensiunile scalabilitatii, Accelerare si eficienta, izoeficienta, Suprasarcina si cost. Legile accelerarii performantei. Metrici de performanta a sistemelor (1 curs) 3.Tehnologii hardware .Organizarea memoriei în sisteme multiprocesor (Memoria întretesuta, partajata , distribuita , partajata distribuita ) .Protocoale de pastrare a coerentei cache-urilor. Tehnologii avansate în proiectarea procesoarelor (procesoare pipeline scalare si superscalare ,procesoare vectoriale si VLIW) (1 curs) 4.Sisteme de interconectare de mare viteza .Concepte, criterii de clasificare, topologii de retele (tablouri liniare, inel, stea, plasa, hipercub), proprietatile retelelor de interconectare , comutarea si rutarea , magistrale , crossbar , module de comutare si retele multinivel .Transferul de mesaje, abstractizare,operatii de comunicatie de baza ( one to all, all to all, all reduce, scatter, gather, all to all personalizat) Tehnologii gigabit (ATM,Myrinet, SCI, Hippi, Infiniband). (3 cursuri) . 5.Introducere in programarea paralela. Mecanismele fluxului de program ,interactiune vs. comunicatie. Tehnici de descompunere a programelor ( recursiva, de date, speculativa, hibride) , proiectarea programelor paralele, modele de programare (MP, SM , PD, programare mixta), aspecte semantice (detectarea terminarii si determinism) , metode de reducere a încarcarii de interactiune, tehnici de mapare pentru echilibrarea încarcarii sistemului, modele de algoritmi paraleli .(2 cursuri) 6.Arhitecturi de sisteme cu memoria partajata .Coerenta cacheurilor, protocoale de coerenta (snoopy bus ,protocoale bazate pe directoare, protocoale ierarhice,protocoale software ), mecanisme de sincronizare, proiectarea sistemelor SM scalabile ,interconectarea sistemelor multiprocesor .Sisteme cu magistrale ierarhice . Sisteme multiprocesor bazate pe comutatoare crossbar . Interfete scalabile coerente. .Studii de caz: Cray T3E, Asci MPP, NUMAQ2000, SPP2000. (3 cursuri) 7.Arhitecturi de sisteme cu memoria distribuita . Mecanisme de tolerare /ascundere a latentei, Threading, sincronizare si comunicare. Protocoale de comunicatie rapide si eficiente ( comparatie TCP/IP , Fast messages, VIA ). Arhitecturi de sisteme cu memorii cache distribuite (NORMA, NUMA; COMA). Arhitecturi multithread,dataflow, sisteme DSM .Clustere si griduri computationale.Studii de caz IBM SP2 , Berkeley Now, Stanford DASH, Microsoft Win 2003 (3 cursuri) .
* Inteligenta artificiala (Responsabil: IOAN ALFRED LETIA)
Cod: ARTI.106.AC.01.02-B8
    1. Planificare: problema planificarii, planificare cu cautare in spatiul starilor, planificare cu ordonare partiala, grafuri de planificare, planificare cu logica propozitionala. 2. Planificare si Actiune in Lumea Reala: timp, ordonari si resurse, planificare cu retele ierarhice, planificare si actiune in domenii nedeterministe, planificare conditionala, monitorizarea executiei si replanificare, planificare continua, planificare multi-agenti. 3. Incertitudine: actionare in incertitudine, notatii fundamentale pentru probabilitati, axiomele probabilitatilor, inferenta utilizind distributiile comune complete, regula lui Bayes si utilizarea sa. 4. Rationare Probabilista: reprezentarea cunostintelor intr-un domeniu incert, semantica retelelor Bayesiene, reprezentare eficienta a distributiilor conditionale, inferenta exacta in retele Bayesiene, inferenta aproximativa in retele Bayesiene, extinderea probabilitatilor la reprezentarile de ordinul intii. 5. Rationare Probabilista in Timp: inferenta in modele temporale, modele Markov ascunse, filtre Kalman, retele Bayesiene dinamice, recunoasterea vorbirii. 6. Efectuarea Deciziilor Simple: combinarea credintelor si dorintelor in incertitudine, fundamentele teoriei utilitatii, functii de utilitate, functii utilitate multi-atribut, retele de decizie, valoarea informatiei, sisteme expert decizie-teoretic. 7. Efectuarea Deciziilor Complexe: probleme de decizie secventiala, iteratia valorii, iteratia politicii, MDPuri observabile partial, agenti decizie-teoretic, decizie cu mai multi agenti - teoria jocurilor. 8. Invatare din Observatii: forme de invatare, invatare inductiva, invatarea arborilor de decizie, invatarea ansamblurilor, teorie de invatare computationala. 9. Cunostinte in Invatare: formulare logica a invatarii, invatare bazata pe explicatii, invatare folosind informatie de relevanta, programare logica inductiva. 10. Metode de Invatare Statistica: invatare cu date incomplete, invatare cu variabile ascunse - algoritm EM, invatare bazata pe instante, retele neuronale, masini nucleu. 11. Invatare prin Repetitii: invatare pasiva intr-un mediu cunoscut, invatare pasiva intr-un mediu necunoscut, invatare activa intr-un mediu necunoscut, invatarea unei functii actiune-valoare, algoritmi genetici si programare evolutionista. 12. Comunicare: comunicarea ca actiune, o gramatica formala pentru un fragment de engleza, analiza sintactica (parsing), augmentarea unei gramatici, interpretare semantica, ambiguitate si dezambiguare, intelegere discurs. 13. Prelucrare Probabilista a Limbajului Natural: modele probabiliste ale limbajului, regasirea informatiei, extragerea informatiei, translatare computerizata.
* Metode orientate obiect (Responsabil: IOAN SALOMIE)
Cod: OOMT.106.AC.01.02-B8
    1. Fundamente ale modelului orientat pe obiecte. 2. Analiza si proiectare Orientata pe Obiecte 3. UML, Diagrame UML 4. Procesul Unificat Rational. 5. Extensibilitate si reutilizare. 6. Frameworks. Proiectarea cu frameworks. 7. Design Patterns. Analysis si Support Patterns. 8. Design Pattern-uri structurale, creationale si comportamentale. Proiectarea cu design patterns. 9. Componente software. Proiectarea cu componente. 10. Testarea sistemelor OO.
* Proiectarea sistemelor de operare (Responsabil: IOSIF  IGNAT)
Cod: OSYD.106.AC.01.02-B8
    1. NOTIUNI DE BAZA. 1.1. Structura nucleului UNIX. 1.2. Organizarea informatiei pe un disc 1.3. Tabele folosite de nucleu pentru gestionarea fisiereor si proceselor. 1.4. Gestionarea tampoanelor cache 2. Structura sistemului de gestinare a fisierelor UNIX 2.1. Functiile de nivel inferior. 2.2. Functiile de nivel superior. 3. Structura sistemului de gestionare a proceselor UNIX 3.1. Notiuni de baza. 3.2. Operatii asupra proceselor. 3.3. Semnale. 3.4. Comunicare între procese. 3.5. Comunicare avansata între procese.
* Prelucrarea imaginilor (Responsabil: TIBERIU MARITA)
Cod: IMGP.105.AC.01.02-B8
    01. Sisteme de achizitie. Modelul camerei (procesul de formare al imaginii, transformari de coordonate, calibrare) 02. Bazele stereoviziunii (Configuratii stereo, calculul adancimi, geometrie epipolara) 03. Formate de reprezentare a imaginilor digitale. 04. Operatii pe imagini binare: morfologice, distance transform, medial axis, subtiere 05. Calculul proprietatilor geometrice simple ale obiectelor binare. 06. Etichetarea obiectelor din imagini binare. Extragerea conturului obiectelor binare. 07. Aproximarea poligonala a liniilor de contur. Proprietati topologice. 08. Proprietati statistice ale imaginilor grayscale (histograma, media, varianta). Binarizarea imaginilor prin analiza histogramei. Transformarea histogramelor: normalizarea histogramelor, egalizarea histogramei, modificari de contrast si luminozitate, corectia gama. 09. Operatorul de convolutie. Transformata Fourier. 10. Zgomote in imagini digitale. 11. Imbunatatirea imaginilor (in domeniul spatial si frecvential). 12. Segmntarea bazata pe muchii 1: Detectia punctelor de muchie (operatori de ordin 1 si 2). 13. Segmntarea bazata pe muchii 2: Extragerea si inchiderea muchiilor. Transformata Hough etc. . 14. Segmentare bazata pe regiuni 1: Region growing, region splitting and merging, Wathershading. 15. Segmentare bazata pe regiuni 2: Textura (descriptori de textura). Culoare (modele de culoare, transformari intre modele, algoritmi).
* Sisteme de prelucrare grafica (Responsabil: DORIAN GORGAN)
Cod: GRPS.106.AC.01.02-B8
    1. Modelarea obiectelor 3D 2. Trasarea obiectelor poligonale. Sisteme de coordonate 3. Modele de iluminare 4. Tehnici de generare a umbrelor 5. Texturi. Tehnici de mapare 6. Ray-tracing 7. Metoda radiatiei 8. Tehnici de animatie 9. Formate grafice 10. Medii de dezvoltare a aplicatiilor grafice 11. Biblioteci grafice (OpenGL, DirectX, …) 12. Limbaje grafice (VRML, XML, HTML) 13. Transformari 3D 14. Modele culoare. 
* Proiectarea translatoarelor (Responsabil: LIVIU NEGRESCU)
Cod: TRDN.105.AC.01.02-B8
    Notiuni introductive: translatoare; interpretoare; structura unui translator. Reprezentari abstracte: reprezentarea elementelor limbajelor; gestiunea memoriei; mapare; limbaje intermediare; tabele globale. Analizoare: analizor lexical; analizoare sintactice; analiza semantica. Generare: declaratii; instructiuni de atribuire; instructiuni if; cicluri; apeluri de functii si proceduri. Optimizare: graful flux al unui program; graful blocului de baza utilizat în optimizarea codului; optimizare locala; optimizare globala. 
* Enterprise Accounting (Responsabil: )
Cod: ENAC.103.AC.01.02-B8
* Modeling and Simulation (Fac) (Responsabil: ROBERT DOLLINGER)
Cod: MOSI.105.AC.01.02-B8
    Transaction processing systems and monitors. ACID properties of transactions. Formalization of the transaction concept. Transaction models: flat, chained, nested and distributed transaction models. Long duration transactions with savepoints. Queued transaction processing. Distributed concurrency control algorithms. Replication of distributed databases, replica control. Distributed transaction commitment: the 2 phase commit protocol (2PC). Termination and recovery protocols. 

Year V (Romanian Class)

1st Semester (top)
 
* Proiectarea retelelor de calculatoare (Responsabil: EMIL CEBUC)
Cod: CPND.105.AC.01.02-B9
    INTRODUCERE: comunicatia; retele de calculatoare închise, sisteme deschise; modelul arhitectural OSI; COMUNICATII DE DATE: nivelul fizic: medii de transmisie; transmisia datelor (sincron,asincron), codificarea datelor, tehnici de comunicare a datelor digitale; interfete (RS 232, X21); ATM, Frame-Relay, ISDN nivelul legatura de date: controlul legaturii de date, protocoale pe o legatura de date, controlul accesului la mediu, multiplexarea. RETELE DE COMUNICATII DE DATE CU CALCULATORUL: nivelul retea: tehnici de comunicare în retele, comutare de circuite, comutarea de pachete, retele prin radio si satelit, retele locale; dirijarea fluxului de date, X25; interconectarea retelelor. nivelul transport: primitivele serviciului transport (cu conexiune si fara conexiune), controlul fluxului, TCP/IP; nivelul sesiune: primitivele serviciului sesiune, modelul client-server. nivelul de prezentare: reprezentarea si conversia datelor, compresia datelor, criptarea datelor. nivelul aplicatie: transferul fisierelor, posta electronica, VPN, accesul la sisteme de informatii, WWW, managementul retelelor de calculatoare.
* Proiectarea interfetelor utilizator (Responsabil: DORIAN GORGAN)
Cod: UIND.105.AC.01.02-B9
    1. Introducere. Aplicatii interactive 2. Conceptele procesului de dezvoltare GUI Independenta dialogului, modelarea structurala, tehnici interactive, prototipizarea rapida, metodologia de dezvoltare, structuri de control 3. Concepte comunicare Concepte comunicare iesire, concepte comunicare intrari 4. Tehnici de interactiune de baza Tehnici de interactiune, componente, gesturi, tehnici de interactiune simple, tehnici de interactiune complexe 5. Stiluri de interactiune Interactiune bazata pe comenzi, interactiune continua 6. Tehnici de proiectare a IU Definirea problemei, definirea cerintelor, proiectarea, implementarea, evaluarea 7. Metodologia de dezvoltare a interfetei utilizator Analiza taskurilor, modelul task, modelul utilizator, specificarea formala, evaluarea, prototipizarea 8. Evaluarea interfetei utilizator Evaluarea expertilor, experimente de utilitate 9. Principii si directive 10. Exemple OpenGL/GLUT/GLUI, VRML, HTML, VisualC++, VBasic, JavaScript, Java, Delphi, ASP, ActiveX .
* Informatica administrativa si economica(Responsabil: OVIDIU POP)
Cod: ABSY.105.AC.01.02-B9
    Cap.1 Informatie economica, sistem informatic. Cap.2 Corelatia sistem informatic – organizatie. Cap.3 Paradigme de programare. Cap. 4. Instrumente ale analizei structurate. Cap. 5 Concepte si mecanisme suport ale modelarii obiectuale. Cap. 6 Cicluri de viata. Cap. 7. Modelul obiectual de referinta. Cap.8 Modelarea obiectuala. Cap. 9 Metoda de specificatie orientata pe obiecte. Cap. 10 Calitate in software.
* Sociology (Responsabil:GHEORGHE CORDOS)
Cod: SCLG.103.AC.01.02-B9
* Sisteme multi agent (Responsabil: IOAN ALFRED LETIA)
Cod:  MASY.105.AC.01.02-B9
    1. Introducere 2. Fundamente de calculul situatiilor 3. Implementarea teoriilor de actiune 4. Actiuni complexe si proceduri 5. Golog temporal 6. Golog reactiv 7. Agenti autonomi 8. Organizare SMA 9. Institutie computationala 10. Licitatie 11. Agenti web semantic.
* Sisteme distribuite (Responsabil: IOAN SALOMIE)
Cod: DSYS.104.AC.01.02-B9
    1. Sisteme Distribuite - Introducere si Concepte 2. Cerintele sistemelor distribute 3. Suport network pentru sisteme distribuite 4. Comunicarea inter-procese, modele de comunicare in sisteme distribuite 5. Managementul datelor distribuite, Sisteme de prelucrare a tranzactiilor 6. Nume, Sincronizare, Replicare 7. Toleranta la erori, Securitate 8. Middleware, Middleware Orientat Obiect, Sisteme Distribuite bazate pe obiecte. Principii, Design Patterns si Tehnologii de baza. 9. Sisteme bazate pe coordonare distribuita. Principii si tehnologii de baza. 10. Solutii distribuite bazate pe agenti mobili. Principii si tehnologii de baza. 11. Distributed Enterprise. Principii si tehnologii de baza.
* Pattern Recognition Systems (Responsabil: SERGIU NEDEVSCHI)
Cod: PREC.105.AC.01.02-B9
    Model based object recognition: three-dimensional recognition from depth images, too and three-dimensional recognition from intensity images. State of the art in model based recognition. Methods based on model matching with symbolic structures of the scene: local features selection and extraction, constraints, model and scene representation, exact and inexact matching, search space, exhaustive methods: graph isomorphism methods, relaxation methods, transforms classifications, search space reduction methods: tree search, hypothesis generation and checking. Knowledge based recognition.
* Sisteme tranzactionale (Responsabil: BOGDAN TRIFU)
Cod: TRSY.104.AC.01.02-B9
    • Tranzactii. Proprietatile ACID ale tranzactiilor. Formalizarea conceptului de tranzactie. Modele de tranzactii. • Accesul concurent la bazele de date. Conflicte, planificari, serializabilitate. • Algoritmi de control al concurentei în bazele de date centralizate si distribuite. • Rezistenta la defecte a sistemelor tranzactionale: managerul de recuperare si buffer managerul. Jurnalizare. Puncte de reluare. • Validarea tranzactiilor. Protocol de validare în 2 faze. Protocoale de terminare si recuperare.
* Machine Learning (Fac) (Responsabil: IOAN ALFRED LETIA)
Cod: MLRN.104.AC.01.02-B9
    Concept learning and the general-to-specific ordering; decision tree learning; artificial neural networks; evaluating hypotheses; Bayesian learning; computational learning theory; instance-based learning; genetic algorithms; learning sets of rules; reinforcement learning.
 

(top)